Opptak

Søknad om plass i Tryllefløyten Steinerbarnehage foregår gjennom Bergen kommunes samordnede opptak. Søk her

I henhold til barnehagens vedtekter gir vi prioriteringer til familier som ønsker steinerpedagogikk til sine barn, og som har oss på 1. alternativ. Dette må komme fram i søknaden under ”tilleggsspørsmål”. Les mer om våre prioriteringer i vedtektene, og på kommunens nettside (følg linken ovenfor).

Det koster 3000 kr per måned å ha barn i barnehagen, i tillegg tilkommer det 350 kr per måned i matpenger. Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO. Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Mer informasjon om dette finner du på Bergen kommunes nettsider her