Debio sertifikat

Vi har fått godkjenning av Debio i GULL!

Debio sitt gullmerke krever at av det totalte matinnkjøpet er mellom 90-100 % økologisk. Vi er stolte over denne kunngjøringen, da dette er noe som vi har jobbet for i høst. I vår barnehage serverer vi vegetarisk og økologisk mat til barna. Mat er viktig for vår pedagogikk i barnehagen, sansepleien, forberedselene sammen, måltidet.

Fra den lokale rammeplan for steinerbarnehagene:

"Måltidene har en helt sentral rolle i sansepleien i steinerbarnehagen. Dette gjelder uavhengig av den enkelte barnehages muligheter til å dyrke eller tilberede mat. Både dyrking, matlaging og måltider gir gode muligheter for varierte sanseopplevelser. Barna får ta del i alle prosesser fra frøet sås og poteten settes i jorda, til avlingen er klar for innhøsting. Forberedelse til måltid byr på mange meningsfulle aktiviteter; vasking, skrelling og kutting av grønnsaker, elting og baking, røre i gryta, smake til med krydder, og tilslutt dekke et vakkert bord for felles måltid. Når maten tilberedes og nytes i fellesskap, får barna også disse opplevelsene sammen, noe som kan styrke følelsen av tilhørighet og trygghet i gruppa."