Ledige barnehageplasser

Om dere ønsker plass hos oss, gå inn på Bergen Kommune sine nettsider og søk plass gjennom Vigilo.